Uppgörelse att följa som inskriven elev hos MTYUtbildning AB / Skultuna trafikskola

Genom att ha betalat faktura, kontant, swish eller med kort har elev/kund accepterat gällande villkor för att genomgå utbildning hos MTY.

Betalning skall vara erlagd sista betaldatum, är detta inte gjort stängs planerade lektioner och andra tillgångar som elevcentral. Yrkesutbildningar före kursstart.

Betalning kan efter överenskommelse delas på max 2 tillfällen med fast betaldatum. Då tillkommer en kostnad på 1500kr administrationsavgift.

Kredit ges endast i samarbete med Resursbank AB efter särskild ansökan och prövning hos dem.

Om skuld eller utebliven betalning föreligger, kommer eventuella körprov och teoriprov att avbokas och inga lektioner genomförs före betalning har skett.

Eleven är skyldig att meddela sjukdom eller av annan anledning uteblir från lektionstillfälle senast kl. 14.00 veckodagen innan (ej lördag & söndag) annars debiteras fullt lektionspris.

Beroende på vilket paket eleven valt gäller särskilda regler för användande av lektionstimmar och när de ska vara klara. Detta framgår i vår prislista samt vid muntlig presentation och förklaring om de olika paketen.

 

Intensivpaket 10x80 minuter skall vara inplanerade och förbrukade 60 dagar från inskrivning.

Körkortspaket 10x80 minuter skall vara inplanerade och förbrukade inom 90 dagar från inskrivning.

Körkortspaket 15x80 minuter skall vara inplanerade och förbrukade inom 120 dagar från inskrivning.

Paket med endast körlektioner skall inplaneras och förbrukas inom 90 dagar från inskrivning.

Startpunkt för körlektion är alltid skolans parkering, efter uppgörelse kan denna vara på annan ort så länge det faller inom undervisningsplanen. Skolan tar då tiden för att transportera fordon och lärare i anspråk från elevens lektionstid. Efter avtal kan skolan efterskänka denna tid för att eleven ska få full lektionstid (80 minuter), förutsatt att eleven då fullföljer sin utbildning på skolan (klart, godkänt körprov). väljer eleven att avbryta sin utbildning, äger skolan rätt till kompensation för de transportkostnader som förekommit (550kr/timme).

Återbetalning av ej förbrukade lektioner sker minus 10% administrationsavgift, teori, elevcentral, teorimaterial återbetalas ej då de räknas som förbrukade.

INGA LEKTIONER KAN SPARAS MER ÄN 6 MÅNADER.

Planering av utbildningen skall ske tillsammans som elev och lärare.

Körprov samt teoriprov bokas av skolan, väljer eleven att ta eget beslut om bokning häver de skolans ansvar gällande planering. Skolan kommer då endast att bistå med körlektioner som räknas en i taget.

Eleven får inte medföra farliga vätskor eller andra tillhyggen som kan misstänkas skada person eller egendom.

Vid lektionstillfällen, iakttaga hänsyn gällande doftallergier, djur, parfymer samt andra starka dofter. Förekommer detta har lärare rätt att avvisa elev och full betalning sker.

Vid misstanke om alkohol eller droger har lärare rätt att avbryta lektion och vidta lämpliga åtgärder.

Vid sjukdom eller misstanke om smitta skall detta meddelas till skolan i god tid före lektionstillfället.

Elev som inte följer dessa föreskrifter kommer vidtalas muntligt om eventuella åtgärder.