Persontrafik

YKB Buss - Yrkeskompetensbevis för bussförare

Om du ska bli yrkesbussförare eller köra buss i yrkeslika uppdrag måste du skaffa särskild yrkeskompetens genom regelbundna fortbildningar.

Som grund har du ett vanligt busskörkort och viss yrkesförarutbildning. Din förarkompetens måste uppdateras och hållas aktuell genom reglerade fortbildningar vart femte år.

Intyg på att sådan fortbildning genomförts kallas yrkeskompetensbevis, så kallat YKB.

MTY_skultuna

Priser

D-körkort

24 000 kr
  • Teoripaket (böcker, datatester via elevcentralen och teorilektioner)
  • 5 körlektioner à 80 minuter
  • Uppkörning (uppvärmningslektion 40 min. samt lån av bil)

YKB fortbildning

1 875 kr / delkurs
  • Delkurs 1 Optimerad körning
  • Delkurs 2 Godsspecifikt / Personspecifikt
  • Delkurs 3 Lagar och regler
  • Delkurs 4 Ergonomi och hälsa
  • Delkurs 5 Trafiksäkerhet
  • *Minst 3 st deltagare/ delkurs