Tungt släp CE

Lastbil med tungt släp

Denna utbildning riktar sig till dig som vill köra lastbil med tungt släp eller trailer. Utbildningen är uppdelad i två delar, teori och praktik. Teorin består av en del som är repetition av grundteorin (B-körkortsteorin) och en del som behandlar den ”tunga” delen. Under den praktiska delen får du köra fordonet under realistiska förhållanden, genomföra säkerhetskontroller på ekipaget samt lära dig hur fordonet fungerar.

När du sedan är mogen för uppkörning kommer det praktiska provet att bestå av en säkerhetskontroll och en funktionsbeskrivning, som du ska klara först, och sedan får du köra stads- och landsvägskörning.

OBS: För att ta CE-körkort (som ger dig rätt att köra lastbil med tungt släp tillkopplat) krävs att du har ett C-körkort i grunden. För dig som är intresserad av utbildning för båda behörigheterna kontakta oss för mer info och upplägg För att få köra behövs ett körkortstillstånd, för information och giltiga blanketter besök Transportstyrelsens hemsida.

MTY_skultuna

Priser

CE-körkort

26 000 kr
  • Teoripaket (böcker, datatester via elevcentralen och teorilektioner)
  • 5 körlektioner à 80 minuter
  • Uppkörning (uppvärmningslektion 40 min. samt lån av ekipage vid prov)