Moped AM

emi på moppe mty

Hur går utbildningen  till ?

För dig som ska ta ett AM-körkort för moped klass I, har vi 2 teoripass uppdelat på 2 kvällar. Ca 4 timmar vardera dag.

Efter den teoretiska delen gör man manöverkörning  på manöverbanan som följs av  körning i trafik. Det är viktigt att du redan från början förstår att teori och körning hör ihop – teorin ska du lära dig för körningens skull.

På teorilektionerna får du inte bara lyssna till föreläsningar utan du kommer också att få delta i diskussioner, värderingsövningar och grupparbeten. För att göra teorin så intressant och rolig som möjligt, så använder vi oss inte bara av traditionella läromedel och demonstrationsmaterial utan även av filmer och digitala bildspel. Allt detta syftar till att göra din utbildning så smidig och värdefull som möjligt, men i förlängningen handlar det om att du ska stå väl rustad den dagen du har körkortet i din hand och själv ska ge dig ut på vägen.

Varje teoripass är 4 timmar lång och till det kommer pauser.

Teorimaterial och tillgång till övningsfrågor lån av fordon samt skyddskläder och hjälm ingår i deltagaravgiften.

Efter genomförd utbildning med ett godkännande från trafikläraren rapporteras du till transportstyrelsen att godkänd utbildning genomförts, nu kan du boka och genomföra teoriprov på trafikverket (provet kan bokas i förväg men inte genomföras förrän godkänd utbildning rapporterats)

https://fp.trafikverket.se/Boka/#/

Tillkommer är avgifter för prov på trafikverket samt ansökan om körkortstillstånd hos transportstyrelsen.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-inom-vagtrafik/?tab=korkort&eservice=korkortstillstand(grupp1)-ansok

MTY_skultuna

Mopeden

Denna lektion börjar med information om hur kursen är upplagd och reglerna kring AM-körkortet. Sedan går vi igenom och diskuterar översiktligt hur mopeder är konstruerade och hur de fungerar för att du ska kunna köra och sköta en moped på ett bra sätt. Vi tar även upp körning med passagerare samt vad som gäller för körning med last på moped. Dessutom går vi igenom vilka skyldigheter en mopedägare har.

Manöverkörning

Denna lektion genomförs på körgården och den är minst en timme lång. Vi delar in oss i grupper om max fem elever och en lärare som visar hur övningarna ska gå till samt hjälper till med råd och tips där det behövs. Vi kommer bland annat att öva en del på hur man bromsar mopeden på ett säkert sätt. Detta får du träna både på asfalt och på grus. Syftet med lektionen är att du och din lärare ska få en så bra bild av din förmåga att hantera mopeden att nästa körlektion, som är körning i trafik, ska kunna genomföras utan att det blir farligt. När övningarna är klara kommer du att ha en bra uppfattning om din egen förmåga att hantera mopeden. Du kommer också att veta hur du enkelt kontrollerar om mopeden är trafiksäker.

Människan och Miljön

Här går vi igenom och diskuterar hur vi fungerar som förare i trafiken och hur vi kan göra körningen säkrare för oss själva och andra trafikanter. Dessutom tar vi upp hur trafiken påverkar miljön och hur vi kan minska dess negativa inverkan.

 

i284289739515092522

Trafik del I

Den här lektionen handlar om de grundläggande trafikreglerna och hur viktigt det är att vara uppmärksam på övrig trafik när man kör moped.

Trafik del II

Att köra i trafik är ganska svårt och det ställer en hel del krav på dig som förare. Goda kunskaper i vad du får göra, vad du inte får göra, vad du ska göra och vad du inte ska göra är nödvändiga för att din körning ska fungera.

På den här teorilektionen får du lära dig det du behöver veta för att du ska kunna köra moped i mer trafikerade miljöer.

Körträning i trafik

Vi inleder övningskörningen med att  du tillsammans med en trafiklärare kör i områden med ganska lite trafik. Du kommer bland annat att få träna dig de grundläggande väjningsreglerna och hur du ska hantera skymda korsningar och andra riskfyllda situationer , efter detta kommer du och din trafiklärare att ger er ut på en landsvägstur som innehåller allt från små och krokiga grusvägar till raka och breda 80-vägar. Din lärare kommer bland annat att visa hur du ska göra om du ska svänga vänster från en större landsväg.

Det som avslutar din utbildning handlar om att köra i mer trafikerade stadsmiljöer. Mopeden är ett utmärkt stadsfordon men som mopedist är du väldigt oskyddad och syns dessutom ganska dåligt. Det betyder att du själv måste ta ett stort ansvar för att inte du eller någon annan ska råka illa ut. Tillsammans med din trafiklärare får du därför träna på en del av stadstrafikens riskfyllda situationer.

i284289739542312074

Kunskapsprov

När du har gått igenom utbildningens alla delar är det dags för prov. Det genomförs på Trafikverket och tid bokas via trafikskolan.

Provet består av 70 kryssfrågor där ett svarsalternativ är rätt och för att bli godkänd måste du ha minst 52 frågor rätt besvarade.

Har du hängt med bra på lektionerna och läst i din lärobok kommer du troligen att klara provet utan problem.

Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ditt körkort.

Priser

Moped klass 1 (AM)

4900:-
  • Böcker
  • 8 timmar lärarledda teorilektioner
  • 4 timmar körlektioner
  • Teorifrågor via Elevcentralen