Taxi­legitimation

Taxiförarlegitimation

För att få köra taxi yrkesmässigt krävs det att man har taxiförarlegitimation. Kraven på yrkeskunnande uppfylls genom att du blir godkänd på ett teoretiskt prov för taxiförarlegitimation som består av tre delprov samt fr o m 1 april 2007 även ett körprov. Därefter gör Transportstyrelsen en s k vandelsprövning, d v s prövar om du är lämplig som taxichaufför. Om du är osäker på om du kan få taxilegitimation kan man ansöka om ett förhandsbesked som kostar 300 kr.

För att få taxilegitimation krävs det att man har fyllt 21 år och att man har haft bilkörkort i minst 2 år eller innehar behörighet D.
De medicinska kraven för taxilegitimation innebär bl a att din synskärpa med eller utan linser/glasögon måste vara minst 0,5 på det sämsta ögat och minst 0,8 på det bästa.

Intensivkurs hos MTY

Vi på MTY har intensivkurs på 2 dagar som omfattar de tio olika kunskapsområden som finns i Trafikverkets prov. Dessa är kartläsning, körekonomi, miljö, säkerhet, bemötande, sjukdomar och funktionsnedsättningar, föraren, fordonskännedom, yrkeslagstiftning samt Trafiklagstiftning.
I kursavgiften ingår material, föreläsningar, fika fm och e.m. samt egna utarbetade prov/ tester som innehåller frågor på de områden vi har gått igenom på kursen.

MTY_skultuna

Hur skaffar man taxilegitimation?

För att få arbeta som taxiförare måste du ha taxiförarlegitimation. Bestämmelserna om taxiförarlegitimation finns för att öka passagerarnas trygghet.

Passagerarna ska kunna se att föraren har taxiförarlegitimation. Den ska därför placeras väl synlig i fordonet. Transportstyrelsen ansvarar för provet men du gör det hos Trafikverket. Provet för taxiförarlegitimation består av tre kunskapsprov och ett körprov. På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om kraven för att få taxiförarlegitimation. Se länk längre ner på den här sidan.

Allt du behöver veta

Avgifter

Avgiften för ett kunskapsprov är 325 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 400 kronor. Avgiften för körprovet är 800 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 1040 kronor.

Boka prov

I tjänsten Boka prov som du når via länken "Gå till tjänsten Boka prov" på den här sidan kan du boka och avboka prov för taxiförarlegitimation. Du kan även kontakta Kundtjänst Förarprov, 0771-17 18 19.

Kunskapskrav

På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa om kunskapskraven som krävs för att bli taxiförare.

Kunskapskrav (Transportstyrelsens webbplats)

Kunskapsprovet

Genom kunskapsprovet ska du visa att du har kunskaper så att du uppfyller kraven för taxiförarlegitimation. Du gör provet vid något av Trafikverkets förarprovskontor. Du väljer själv i vilken ordning du gör de olika delproven. För att du ska uppfylla kravet på yrkeskompetens måste alla tre delprov vara godkända inom sex månader från det först godkända delprovet. Läs mer om de tre delproven på Transportstyrelsens webbplats.

Kunskapsprov (Transportstyrelsens webbplats)

Anpassade yrkesprov

Om du har svårt för att läsa kan du ansöka om att få göra kunskapsprovet med förlängd tid.

Körprovet

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken, att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt och att du kan köra på ett passagerarvänligt sätt som krävs av en taxiförare. Du gör provet vid något av Trafikverkets förarprovskontor.

Företräde till körprov för taxiförarlegitimation

  • Du som ska göra körprov första gången har företräde till de första lediga provtiderna.
  • Du har företräde till ytterligare en provtid om det första provet inte blir godkänt.
  • Du har inte längre företräde till de första lediga provtiderna om du gjort två körprov. Du kan därför få vänta längre innan du kan göra nytt körprov.

Läs mer om körprovet på Transportstyrelsens webbplats.

Körprov (Transportstyrelsens webbplats)

Krav på fordon

Körprovet för taxiförarlegitimation ska genomföras med en personbil som uppfyller de krav som anges i Transportstyrelsens föreskrift. Dessutom ska bilen från den 17 juli 2017 vara utrustad med dubbelkommando för färdbroms. Om du genomför provet med egen bil kontrollerar förarprövaren att den uppfyller minimikraven.

Läs mer om krav på fordon vid körprov för taxiförarlegitimation på Transportstyrelsens webbplats.

Fordon för körprov (Transportstyrelsens webbplats)

Körkort med villkor

Om du har ett körkort med villkorskod som innebär att du ska använda glasögon eller linser när du kör måste du uppfylla villkoret vid provet. Om du har opererat dina ögon och därför inte längre behöver använda glasögon eller linser måste du kontakta Transportstyrelsen och få ett körkort utan villkor utfärdat innan du kommer till provet, annars får du inte genomföra provet.

Krav på identitetshandling

För att få göra kunskapsprov hos Trafikverket måste du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling (id-handling), och fotot på id-handlingen måste vara välliknande. Innan du får genomföra körprovet ska du visa upp ett giltigt svenskt körkort med behörighet B eller ett giltigt utländskt körkort med behörighet B, som är utfärdat i annan stat inom EES. Om du inte har ett giltigt svenskt körkort ska du dessutom visa upp en giltig och godtagbar id-handling.

Efter provet

När du har gjort alla tre delprov av kunskapsprovet och körprovet med godkänt resultat ska du ansöka om taxiförarlegitimation.

Ansök om taxiförarlegitimation

När du har gjort alla tre delprov av kunskapsprovet och körprovet med godkänt resultat ansöker du om taxiförarlegitimation hos Transportstyrelsen. Observera att om du varit bosatt i Sverige i mindre än fem år krävs det även ett du bifogar ett utdrag, motsvarande polisregisterutdrag, från utländsk myndighet. Om du har frågor om detta ska du kontakta Transportstyrelsen.

Läs mer om kraven för att få taxiförarlegitimation och hur du ansöker på Transportstyrelsens webbplats.

Ansökan om taxiförarlegitimation (Transportstyrelsens webbplats)

Mer information

På Transportstyrelsens webbplats hittar du bestämmelserna om yrkeskompetens för taxiförarlegitimation.

Priser

Prislista

Taxilegitimation

Intensivkurs?
5000

Paket

Taxi legitimation paket 4 dagar med boende intensivkurs ?

8500:-
  • Kurs teorilektioner inom alla områden för taxiyrket varavas med praktiska moment som körning och hantering av GPS och andra hjälpmedel i yrket