B-körkort

Att ta körkort för personbil och lätt lastbil, B-körkort

Många människor i Sverige har körkort för personbil och den frihet som det ger är efterlängtad av många andra! Att ha körkort, kanske tillgång till bil och möjlighet att ta sig nästan var man vill när man vill är en frihet som många kanske drömmer om.

För att köra personbil eller lätt lastbil behöver du ett B-körkort. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att skaffa ett sådant kort, vad du behöver göra i vilken ordning och andra tips du bör tänka på. Det krävs vanligtvis lång tid med studier i körkortsteori och körkortsfrågor samt många timmars övningskörning för att klara förarproven och få sitt efterlängtade körkort. Det är ett teoretiskt kunskapsprov och en praktisk uppkörning som måste klaras med gott resultat. Om du underkänns på någon av delarna måste du göra om den – det är alltså viktigt att din utbildning och övning inför proven är bra, relevant och görs med hjälp av duktiga utbildare eller handledare. Här på MTY Utbildning hjälper vi dig med det du behöver.

Vilka krav finns för att få ta körkort?

Det finns ett antal krav du behöver uppfylla för att få skaffa ett B-körkort för personbil:

- Du har ett giltigt körkortstillstånd.
- Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
- Du har fyllt 16 år när du övningskör och du har fyllt 18 år när proven genomförs.
- Du har gått en tvådelad riskutbildning och båda delarna är godkända.
- Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
- Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

MTY_skultuna

Hur skaffar man B körkort?

När du är minst 16 år kan du börja öva till ditt B-körkort, antingen helt på egen hand eller på vår trafikskola. Eller genom en kombination av båda vilket är det vanligaste sättet. Så här kan man enkelt säga att det stegvis går till att nå målet:
- Skaffa körkortstillstånd/lämplighetsintyg hos Transportstyrelsen
- Skaffa handledare och gå introduktionsutbildning.
- Öva på teori och körning (inkl riskutbildningar)
- Boka och genomför förarprov

Olika körkortskategorier för personbil – vad betyder B, utökad B och BE?

En god start på vägen mot rätt körkort är förstås att ha klart för sig vilken behörighet man vill och behöver på sitt körkort. Det finns tre behörighetsklasser för personbil och lätt lastbil; B, utökad B eller BE.

Körkortsbehörigheten B ger rätt att köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg. Med vanlig B-behörighet får man koppla ett lätt släp. Släpet räknas som lätt om det inte väger mer än 750 kg, eller om totalvikten för bil + släp inte överstiger 3500 kg.

Körkortsbehörigheten utökad B är egentligen en variant av det vanliga B-körkortet. Samma förutsättningar gäller, med den skillnaden att du har rätt att dra en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg.

Att ta körkort - steg för steg

Att ta körkort kan ta ganska många timmar och kronor i anspråk. Här ges en kortfattad översikt över vad du behöver göra och tips på vad du kan tänka på i varje steg.

1. Skaffa körkortstillstånd
Du behöver ett giltigt tillstånd för att få övningsköra och göra förarprov för B-körkort. När du ansöker om körkortstillstånd kontrollerar Transportstyrelsen om du uppfyller de fastställda ”lämplighetskraven” – dvs de personliga och medicinska krav samhället ställer på alla som ska ta körkort.

De medicinska kraven handlar om att du behöver ha tillfredsställande syn (du måste bifoga intyg om synundersökning), tillräckligt god rörelseförmåga och ingen sjukdom eller något funktionshinder som väsentligt påverkar din körning. Om du har detta ställs krav eller begränsningar för ditt körkort så att säkerheten inte äventyras, exempelvis kan du behöva bära glasögon när du kör eller så kan automatisk växellåda behövas på bilen.

Din personliga lämplighet handlar bland annat om att du ska vara pålitlig, ansvarsfull och kunna visa gott omdöme i trafiken. Detta reder man ut genom att söka i polisregister eller andra myndighetsregister för att se om du begått brott, haft svåra psykiska problem eller varit onykter på sådant sätt att det kan påverka din förmåga som bilförare.

2. Skaffa handledare och gå introduktionsutbildning (för privat övningskörning)
Ska du övningsköra privat krävs det att den/de du ska övningsköra med är godkänd handledare för uppdraget. Handledaren är ansvarig bilförare under era övningspass och han eller hon behöver ha koll vad som krävs för körning och körprov. För att uppfylla kraven för privat övningskörning behöver både du och din/dina handledare gå en introduktionsutbildning, även kallad handledarutbildning. Under denna kurs får ni lära er mer om körkortsutbildningens mål, innehåll och regler. Introduktionsutbildningen handlar även om planering av körning, trafiksäkerhet och miljötänkande. Det finns ett tusental (!) fordonsutbildare och trafikskolor som ordnar introduktionsutbildningar runt om i Sverige. Kursen rekommenderas vara på minst tre timmar och kurskostnader varierar eftersom utbildaren och trafikskolan själv bestämmer kursavgiften. När ni genomfört kursen rapporterar utbildaren detta till Transportstyrelsen och dit söker din tilltänkta handledare själv om att bli godkänd för att handleda privat övningskörning i max fem år. Det är viktigt att ni går introduktionsutbidlningen hos någon trafikskola eller utbildare som är godkänd av Transportstyrelsen, annars kommer inte den genomförda kursen ge dig eller din handledare godkännande från myndigheten.

3. Övningskörning och inläsning körkortsteori.
Det är detta som tar tid och det är här du måste lägga både gott om engagemang och ofta en hel del pengar. Du kan läsa in och övningsköra helt privat – dvs med egen handledare som är en erfaren bilförare. De allra flesta tar dock några lektioner på körskola/trafikskola för att säkerställa kvaliteten och alla moment på utbildningen. En del varvar mellan att köra bil och läsa teori på egen hand med att köra och läsa även på trafikskola. En del framtida bilförare gör allt på trafikskola – ett sådant paket kan bli dyrt men att senare inte klara teori- eller uppkörningsprov kan vara ännu mer kostsamt, både i tid och pengar.

Hos oss på MTY Utbildning kan själv eller tillsammans med våra erfarna lärare lägga upp din utbildning så att det passar dig, antingen som en intensivkurs på ca 2 veckor eller på längre tid. Vi gör alltid en personlig utbildningsplan tillsammans med eleven.

Om man särskilda behov ex dyslexi eller bara lite svårt med språket kan vi bistå med utredning för att få förlängd provtid eller muntligt prov.
Alla lär sig på olika sätt och har olika förutsättningar med tid, pengar och möjlighet att öva på egen hand. Du behöver finna det som passar just dig allra bäst!

4. Gå båda riskutbildningarna; Riskettan och Risktvåan
När du börjar närma dig provdags är det dags att genomföra de två obligatoriska riskutbildningarna. Del 1 är teoretisk och handlar om alkohol, droger, trötthet och annat som påverkar din körförmåga eller trafiksäkerhet. Del 2 genomförs praktiskt och kräver en hel del körvana. Denna del handlar om hastighet, säkerhet och körning under svåra förhållanden - tex halka och vinterväglag.

Båda utbildningsdelarna måste vara klara innan teoriprov och uppkörning.

5. Boka och genomför två förarprov: Uppkörning och teoriprov.
Boka prov i god tid, lagom tills du blir klar med dina teori- och körövningar, Detta gör du enklast genom att prata med din trafiklärare, han eller hon måste ge sitt godkännande om du vill köra upp med skolans fordon. Förarproven för B-kort består av både ett teoretiskt kunskapsprov och ett praktiskt körprov / uppkörning. Båda delarna (kunskapsprov och körprov) bokas vid samma tillfälle och görs nära varandra i tid. Du gör proven hos Transportstyrelsen och du börjar alltid med kunskapsprovet. Du ska sedan göra körprovet, även om ditt kunskapsprov inte blev godkänt.

Genom kunskapsprovet ska du visa att du har teoretiska kunskaper så att du kan köra med omdöme i trafiken. Det finns ett särskilt kunskapsprov för varje körkortsbehörighet.

 

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Körprovet är en kontroll av att du har de färdigheter som krävs för att få köra i trafiken. Körprovet består av säkerhetskontroll + körning i och utanför tätort.

Ett godkänt kunskapsprov eller körprov gäller i två månader. Både kunskapsprovet och körprovet måste vara godkända inom den tiden, om giltighetstiden har gått ut på det ena provet måste du göra båda igen, så se till att inte tappa sugen eller förhala tiden innan du gör dina omprov.

Trafikteori

Vi på Skultuna trafikskola erbjuder nu onlinekurser i teori via zoom på tisdagar samt torsdagar med start 9/8.

Ämnena kommer att vara:

  • Inledande körning
  • Människan i trafiken
  • Parkering och skyltar
  • Fordonet och körningen

Teorin ingår i priset för elever som redan studerar via trafikskolan, för utomstående som vill delta kostar de 200kr/delkurs. Betalning sker innan start och efter betalning erhålls en inloggning till zoom via mail som gäller för det datumet man bokat.

Anmälan via info@mtyutbildning.se sker senast vardagen innan kursen. Anmälan är även bindande till den delkurs man bokat.

Betalning sker via swish före kursstart till

123 169 77 88

Priser

Prislista

Handledarkurs

Introduktion till handledare för personbil
290 kr /deltagare

Bokpaket

800 kr

Elevcentralen 1:a behörighet

1000 kr

Elevcentralen nästa behörighet

700kr

Enskild teori med trafiklärare

á 40 min
600kr

1 körlektion

à 80 min
990kr

Uppvärmning innan uppkörning

inklusive lån av bil
1 200 kr

Riskettan B

550 kr

Risktvåan B

2 300 kr

Paket Riskettan och -tvåan B

2 500 kr

Paket

Teoripaket

1 700 kr
  • Bokpaket
  • Elevcentralen
  • Lärarledda lektioner