Uppgörelse att följa som inskriven elev hos MTYUtbildning AB /Skultuna trafikskola.

Genom att jag betalat faktura, kontant swish eller med kort har elev/kund accepterat gällande villkor för att genomgå utbildning hos MTY.

Betalning skall vara erlagd sista betaldatum, är detta inte gjort stängs planerade lektioner och andra tillgångar som elevcentral. Yrkesutbildningar före kursstart

Betalning kan delas efter överenskommelse på max 2 tillfällen med fast betaldatum tillkommer en kostnad på 1500: - administrationsavgift.

Kredit ges endast i samarbete med Resursbank AB efter särskild ansökan och prövning hos dem.

Om skuld eller utebliven betalning föreligger kommer eventuella körprov och teoriprov att avbokas och inga lektioner genomförs före betalning skett.

Elev är skyldig att meddela sjukdom eller av annan anledning uteblir från lektionstillfälle senast kl., 14.00 veckodag innan (ej lör., sön) annars debiteras fullt lektionspris.

Beroende på vilket paket eleven valt gäller särskilda regler för användande av lektionstimmar och när de ska var klara. Detta framgår redan i vår prislista samt vid muntlig presentation och förklaring om de olika paketen.

Intensivpaket 10 x 80 minuter skall vara inplanerade och förbrukade 60 dagar från inskrivning

Körkortspaket 10x 80 minuter skall vara inplanerade och förbrukade inom 90 dagar från inskrivning

Körkortspaket 20x 80 minuter skall vara inplanerade och förbrukade inom 120 dagar från inskrivning

Paket med bara körlektioner skall inplaneras och förbrukas inom 90 dagar från inskrivning

Startpunkt för körlektion är alltid skolans parkering, efter uppgörelse kan denna vara på annan ort så länge det faller inom undervisningsplanen, skolan tar då tiden för att transportera fordon och lärare i anspråk från elevens lektionstid. Efter avtal kan skolan efterskänka denna tid för eleven skall får full lektionstid (80 minuter) förutsatt att eleven då fullföljer sin utbildning på skolan (klart godkänt körprov), väljer eleven att avbryta sin utbildning äger skolan rätt till kompensation för de transportkostnader som förekommit. (550:-/timma).

Återbetalning av ej förbrukade lektioner sker minus 10% administrationsavgift, teori, elevcentral, teorimaterial återbetalas ej då de räknas som förbrukade.

INGA LEKTIONER KAN SPARAS mer än 6 månader

Planering av utbildningen skall ske tillsammans elev och lärare.

Körprov och teoriprov bokas av skolan, väljer elev att ta eget beslut om bokning så häver de skolans ansvar gällande planering. Skolan kommer då endast att bistå med körlektioner som räknas en i taget.

Elev får inte medföra farliga vätskor eller andra tillhyggen som ka misstänkas skada person eller egendom.

Vid lektionstillfällen iakttaga hänsyn gällande doftallergier, djur parfymer, andra starka lukter, förekommer detta har lärare rätt att avvisa elev och full betalning sker.

Vid misstanke om alkohol eller droger har lärare rätt att avbryta lektion och vidta lämpliga åtgärder.

Vid sjukdom eller misstanke om smitta skall detta meddelas skolan i god tid före lektionstillfället.

Elev som inte följer dessa föreskrifter kommer vidtalas muntligt om eventuella åtgärder.

Avbokningsregler: enligt STR

Vid avbokning av teorikurs eller körlektioner tar vi ut en administrationsavgift

Avbokning av en körlektion ska ske senast kl 13.00 vardagen innan utsatt lektionstid(måndag-fredag som inte är helgdag). Vid senare avbokning har trafikskolan rätt till ersättning för förlust på grund av att trafikskola underlåtit att ta på sig annan utbildning eller på annat sätt inrättat sig efter uppdraget. avbokning ska ske via mail eller telefon.

Går ej att avboka under helgerna.

vid utebliven  utbildning/lektion debiteras fullt pris, endast läkarintyg gäller för att slippa bli debiterad.

Avbokning av teroiutbildning ska ske senast en vecka innan kursstart, annars har trafikskolan rätt att ta ut en administrationsavgift som får uppgå till 20% av kursavgiften.

Vid avbokning av teoriutbildning som sker mindre 2 dagar innan kursstart har trafikskolan rätt att ta ut en administrationsavgift som får uppgå till 50% av kursavgiften.

Om en avbokning beror på att trafikskolan har flyttat fram utsatt tid på grund av för få deltagare eller att läraren blir plötsligt sjuk så har trafikskolan rätt till framflyttning av kursen/teorilektionen/körlektionen.